Dåb

Ifølge Mathæusevangeliet var det sidste Jesus gjorde at samles med sine disciple i Galilæa. Der sagde han til dem: ' Gå ud i al verden og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende'.
Og i Markusevangeliet fortælles det, at nogle kvinder kom til Jesus med deres små børn, og Jesus sagde:'Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for gudsriget er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn, han kommer slet ikke ind i det. Og så tog han børnene i sin favn, lagde hænderne på dem og velsignede dem.'

Sådan læser vi ved enhver dåb i vores kirke. Disse læsninger er en del af den danske folkekirkes dåbsritual.
Dåb er, at vor Herre Jesus Kristus tager de små i sin favn, lægger hænderne på dem og velsigner dem.
Dåben er Guds gave til sin skabning mennesket. I dåben får mennesket den flotteste besked overhovedet i et helt menneskeliv: Du er elsket ubetinget, menneske. Du er en af mine elskede små. Jeg har én gang for alle sat mit mærke, korsets tegn, på dig, det fortryder jeg ikke, og det kan ingen og intet slette ud igen.


Hvis man ønsker at blive døbt eller få et barn døbt henvender man sig til kirkekontoret for at aftale, hvilken søn- eller helligdag man ønsker dåben. Der formidles derefter kontakt til præsten, som ringer jer op for at aftale en personlig samtale.

Hvis dåben og navngivelsen falder sammen, skal man ved samtalen meddele navnet på barnet. Desuden skal man oplyse navn og adresse på 2-5 faddere, som alle skal være døbt.


Godkendte pigenavne

 

Godkendte drengenavne

 
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59