Gudstjenester


 

Højmesse

Højmessen er kirkens faste søndagsgudstjeneste, der indenfor de autoriserede variationsmuligheder som ritualet tillader følger højmesseritualet, der findes bag i salmebogen.

Højmessen finder sted i alle landets kirker hver søndag. Dog er der i fleresogns pastorater kun højmesse i en af pastoratets kirker hver søndag.

I Vor Frelsers kirke er der højmesse på søn- og helligdage kl 10.00. Undtaget herfra er skærtorsdag, hvor der er aftengudstjeneste kl. 19.30 og nytårsdag, hvor der er gudstjeneste om eftermiddagen.

Efter højmessen første søndag i måneden er der kirkekaffe i sognehuset.

Barnedåb finder sted under højmessen. I Vor Frelsers kirke er der højst 3 dåb under højmessen, er der flere end 3, som ønsker dåb på samme søndag, afholdes en kortere dåbsgudstjeneste umiddelbart efter højmessen.

 

 


 

Døvegudstjeneste

I Vor Frelsers kirke afholdes regelmæssigt døvegudstjeneste ved døvepræsten i området vest for Storebælt. 

Døvegudstjenesten er åben for alle; men er specielt tilrettelagt for hørehæmmede som bruger tegnsprog.


 

Skolegudstjeneste

I et samarbejde med Skt. Nikolaj skole afholder sognepræst Trine Villumsen en række skolegudstjenester i Vor Frelsers kirke. 

Skolen holder hvert år i december lysgudstjeneste i forbindelse med Skt. Lucia dag og afslutningsgudstjenenste inden juleferien, hvor en af klasserne opfører et krybbespil.

Til påske holdes der også gudstjeneste med passionsspil.

Derudover afholdes der løbende årgangsgudstjenester, hvor skolens elever er delt op efter alderstrin.

 


 

Gudstjeneste i Arresthuset i Esbjerg

Betjeningen af Arresthuset i Esbjerg varetages i øjeblikket af sognepræst Frede Dalum, Treenighedskirken.

Når der afholdes gudstjenester i Arresthuset, medvirker kirkebetjeningen fra Vor Frelsers kirke.


 

Gudstjeneste på Sydvestjysk Sygehus

Sygehuspræst Marianne Zeuthen afholder løbende gudstjenester på SVS. Gudstjenesterne annonceres ved opslag i forhallen.

Sygehusgudstjenesten er åben for alle, både pårørende og patienter, som på grund af deres indlæggelse og sygdom ikke har mulighed for at deltage i bopælssognets søndagsgudstjeneste.

Sygehusgudstjenesten er en kort gudstjeneste af ca. en halv times varighed.

Marianne Zeuthen er formelt tilknyttet Vor Frelsers sogn, hvorfor organist og korister fra Vor Frelsers kirke medvirker ved gudstjenesterne.


 

Langfredagsgudstjeneste

Gudstjenesten langfredag i Vor Frelsers kirke er en liturgisk gudstjeneste med ingen eller kun meget kort prædiken, i stedet læses af Vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie.


 

Allehelgengudstjeneste

Den 1. søndag i november måned er det Allehelgensdag. 

I den lutherske evangeliske kirke, som Den danske Folkekirke er en del af, har vi ingen helgener, men hver især har vi nogle grave, som gemmer støvet af vore kære. Deres navne lever i mindet og nogle kan læse navnene på kirkegårdens gravsten også, - disse navne, som for os alle kalder en række minder frem.

Der kan være mange ting i hverdagene, der kræver vore tanker, vore kræfter og vor tid, så vi ikke hver dag går og tænker på vore døde. Og sådan skal det også være.

Men engang imellem kan det gøre godt at tage sig tid til at stoppe op et kort øjeblik, spænde fra og tænke på dem, som var. Måske var det en bedstemor eller bedstefar, en mor, en far, en nær ven, et barn eller hvad de nu alt sammen havde af 'titler' - mennesker, der lærte én dybden i begreber som tryghed, varme, bøn, tilgivelse, befrielse, livsmod, nærhed. De gjorde livet mere værd at leve for en anden en.

Allehelgensdag mindes vi med taknemmelighed i hjerte og sind, det de gav os af glæde og tro til livet, - og takker vor Gud og Far i himlen for, hvad han gennem dem gav os af kærlighed og hjertevarme. I salmer, i tekstlæsningerne og i prædiken er det det specielle tema denne ene søndag om året.

Efter prædikenen og inden koret synger motet nævner vi denne søndag navnene på alle dem, som siden allehelgen sidste år er døde i sognet eller bisat/begravet fra Vor Frelsers kirke.

 
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59