Ind- og udmeldelse af folkekirken

For at være medlem af Den danske Folkekirke skal man være døbt med en kristen dåb. Er man ikke medlem, men ønsker medlemskab, skal man enten tage kontakt til en af sognets præster eller indemelde sig via link på www.folkekirken.dk:

http://www.folkekirken.dk/aktuelt/meld-dig-ind/

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, skal man henvende sig på kirkekontoret, enten personligt eller ved brev eller mail.

Ved udmeldelse fraskrives retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved folkekirkens præster, idet det ved lovgivningen er bestemt, at udmeldelse af folkekirken, skal tages som udtryk at vedkommende ikke ønsker kirkens medvirken ved begravelse eller bisættelse.
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59