Indsamling

I Vor Frelsers kirke samles der til gudstjenesterne ind efter den af præsteforeningen publicerede indsamlingsliste.

Listen er udarbejdet af FKOF - Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg -.

Menighedsrådet ved Vor Frelsers kirke har ladet det været op til den tjenstgørende præst, at bestemme om der skal samles ind den pågældende søndag.

Bortset fra kollekten til Det Danske bibelselskab er det frivilligt om der foretages indsamling i kirken.

Indsamlinger i Vor Frelsers kirke annonceres forud i kirkebladet.

Den af præsteforeningen publicerede godkendte kollektliste indeholder følgende kollektdag:

1.s. i advent Trankebarfondet
2.s. i advent  Kirkeligt samfunds arbejde i sydslesvig
3.s. i advent Hans Tausens fond
4.s. i advent  
Juleaften  
Juledag Børnesagens fællesråd
2. juledag  
Nytårsdag  Det danske Bibelselskab
1.s.e. H3K Missionen blandt hjemløse
2.s.e. H3K Det mellemkirkelige arbejde
3.s.e. H3K Kirkens Korshær
4.s.e. H3K Dansk sømandskirke i fremmeded havne
Septuagesima Kirketjenesten i Danmark
Sexagesima  Den grønlandske kirkesag
Fastelavn  Danmarks folkekirkelige Søndagsskoler og Børnegudstjenester
1.s. i fasten Y's Men International, Region Danmark
2.s. i fasten Kristelig Handicapforening
3.s. i fasten N.F.S.Grundtvigs Fond
Midfaste Kristeligt forbund for studerende
Mariæ Bebudelse Ordet og Israel
Palmesøndag  Det økumeniske fællesråd
Skærtorsdag  De samvirkende Menighedsplejer
Påskedag KFUM og KFUK i Danmark
1.s.e. påske Kofoeds skole
2.s.e. påske  Sct Lukas Stiftelsen
3.s.e. Påske Folkekirkens Ungdomskor
Bededag Kirkefondet
4.s.e. Påske Dansk Bibel Instititut
5.s.e. Påske Unge Hjem en folkekirkelig bevægelse for HELE familien
Kristi Himmelfart Folkekirkens Ydre Mission
6. s.e. påske Dansk sømandskirke i fremmede havne
Pinsedag Folkekirkens Nødhjælp
Trinitatis søndag Materialecentralen
1. s.e. trinitatis Den Grønlandske bibelsag
2. s.e. trinitatis FDF/FPF's Missionsarbejde
3. s.e. - Danmarks kristelige Gymnasiastbevægelse
4. s.e. -  Bibellæser-Ringen
5.s.e -  IKON
6.s.e. -  Tværkulturelt Center
7. s.e. - Diakonhøjskolen Århus
9. s.e. - Dialogcenteret
10.s.e. - Israelsmissionen
11.s.e. -  Kirkeligt Centrum
12.s.e. -  Døvemenighederne
13.s.e. - Den danske Diakonissestiftelse
14.s.e. - Den danske Hjælpekomité for Spedalskhedsmission
15.s.e. - Norea Radio
16.s.e. -  Dansk Missionsråds Efterårskollekt
17.s.e. - Blå Kors
18.s.e. -  Menighedsfakultetet
19.s.e. -  Indenlandsk Sømandsmission
20.s.e. -  Kolonien Filadelfia
21.s.e. -  
22.s.e. -  KFUM's Sociale Arbejde i Danmark
Alle Helgens søndag Dansk Kirke i Udlandet
24.s.e. trinitatis   
Sidste søndag i kirkeåret Kirkelig forening for Indre Mission

 Såfremt en af præsterne ved kirken ønsker at samle ind til andre organisationer, end de på ovenstående liste anførte, skal menighedsrådets samtykke indhentes forud for indsamlingen.
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59