Kirkebil

Alle ældre, gangbesværede og andre, som kan have svært ved selv at komme til og fra kirke eller menighedsrådets sammenkomster i sognehuset kan køre dertil i Taxa på menighedsrådets regning.

Den enkelte bestiller selv en taxa, - tlf. 75144500 - og herefter vil kirketjeneren eller mødeleder i sognehuset udstede en taxabon til chaufføren ved ankomst til og afgang fra Vor Frelsers kirke. 

Så enkelt og så let er det, - og vi har ordningen for at alle skal have mulighed for at deltage i menighedens fællesskab.
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59