Kirkerummet

Meget kendetegnende for kirkens indre er kalkmalerierne, som er malet af Ole Søndergaard i 1928. Ole Søndergaard var assistent for Joachim Skovgaard, da denne malede i Viborg domkirke.

På triumfvæggen ses den korsfæstede Kristus, på korets nord- og sydvægge henholdsvis 'Lader de små børn komme til mig' og 'Den fortabte søns hjemkomst' og i apsis, 'Lammet'.

Ligeledes er Ole Søndergaard ophavsmand til alterbilledet, 'Vandringen til Emmaus'.

VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59