Konfirmation


Træk af konfirmationens historie. 

Konfirmationen er en gammel kirkelig skik. 
Grundlæggeren af den Evangeliske Lutherske kirke, som den Danske Folkekirke er en del af, Martin Luther, havde ikke noget særligt positivt syn på konfirmationen.
Luther havde i 1519 gjort voldsomt op mod den katolske kirkes konfirmationsforståelse. Konfirmationen kan være gavnlig, siger Luther; men den er ikke nogen hellig handling. Konfirmationen er alene håndspålæggelse og bøn; men, understreger Luther, dåben hverken kan eller skal fornyes eller stadfæstes, - den er alt nok i sig selv og slår til for hele livet.
Der behøves ingen konfirmation til at gøre dåben fuldstændig. Det er dåben i og med sig selv.
Derimod mener Luther, at konfirmandundervisningen er af allerstørste vigtighed.
Da det i 1528 gik op for Luther, hvor sløjt det stod til med lægfolkets kristendomskundskab, skrev han sine to katekismer, som helt op til vor tid har været det væsentligste undervisningmateriale i konfirmationsforberedelsen.

Her i landet fortsatte man med konfirmation også efter reformationen i 1536. 
I 1736 bliver konfirmationen ifølge kongelig anordning fra kong Chr. den VI en tvangsforanstaltning, der indtil 1909 var en forudsætning for at opnå almindelige borgerlige rettigheder. - Dvs. den som ikke havde ladet sig konfirmere kunne ikke få en skudsmålsbog og uden skudsmålsbog ingen mulighed for lønnet arbejde. 
( kilde Betænkning nr. 1100, Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission.)

Skiftende tiders teologiske synspunkter i Den Danske Folkekirke har skiftevis gjort konfirmandens 'Ja' og Guds 'Ja' til sit menneske i dåben til det væsentligste i konfirmationen.

I dag er der stort set enighed om, at konfirmationen alene er håndspålæggelse og bøn.
Skal man på helt kort form forsøge at udtrykke det væsentlige i både konfirmationsforberedelse og til konfirmationsgudstjeneste, er det, at minde konfirmanderne om Vor Herre Jesu Kristi løfte fra dåben: 'Se jeg er med jer alle dage indtil verdens ende'( Matt 28,20b.), og ud fra den evangeliske kontekst, at give de unge mennesker forudsætning for at forstå,hvad dette løfte betyder, - i det menneskeliv som er deres.Den nugældende konfirmations anordning.

Den nuværende anordning om konfirmation er fra 1989 og den siger omkonfirmationen i § 1 og 2.
' Adgang til at blive konfirmeret har enhver, der er døbt med den kristne dåb, har modtaget forberedelse til konfirmation og er fortrolig med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.'
'Konfirmationen foregår i kirken ved en ordinær gudstjeneste og udføres efter de for konfirmationen gældende forskrifter.'
Og om konfirmationsforberedelsen hedder det: ' Konfirmationsforberedelsen bygger på dåben og sigter på at styrke konfirmandens fortrolighed med den kristne børnelærdom og folkekirkens gudstjeneste.'Konfirmation i Vor Frelsers sogn.

  • I Vor Frelsers kirke afholdes der konfirmation 2. og 3. søndag efter påske.
    De år, hvor der er to hold fra samme skole, holdes begge konfirmationer sædvanligvis den samme dag.

 

  • 2. søndag efter påske - konfirmanderne fra Boldesager skole. I 2017 søndag d. 30. april kl. 10 ved Christian Bogh

  • 3. søndag efter påske - konfirmanderne fra Sankt Nikolaj skole. I 2017 søndag d. 7. maj kl. 10 ved Trine Villumsen.

 

 
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59