Kordegn

Kordegn Lone Finnerup

Kirkekontoret
Kirkegade 24

Kontortid: tirsdag-torsdag kl. 9.00 - 12.30,

                torsdag tillige 15.30 - 17


Tlf. 75120259

E-mail: kordegn@vorfrelserkirke.dk 


Arbejdsopgaver på kirkekontoret:

Grundregistreringen af enhver borger, født i Danmark, foregår på kirkernes kontorer ved indførelse i kirkebogen og ved videregivelse til Folkeregistret.

 Foruden grundregistreringen af fødte, registreres konfirmerede, viede og døde.

Den kirkebogsførende sognepræst er ansvarlig for at kirkebogen føres, som den skal. Det praktiske arbejde varetages dog i det daglige af kordegnen.

I Vor Frelsers sogn er kordegnen desuden sekretær og kasserer for menighedsrådet.
Sekretærarbejdet omfatter udsendelse af dagsorden i forbindelse med menighedsrådsmøder, skrivning af referat af møderne samt udfærdigelse af korrespondance.

Arbejdet som kasserer omfatter den daglige bogføring, udregning af lønningerne til kirkens personale, udfærdigelse af årsregnskabet samt hjælp ved udfærdigelse af budgetterne.


 

 

 

 


 
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59