Menighedsråds møder

Menighedsrådsmøder afholdes i Sognehuset onsdage klokken 18. Fra mødet i august er tidspunktet dog ændret til kl. 17.00

Dagsordenen vil være fremlagt på kirkekontoret fra onsdag før mødet, og beslutningsprotokollen vil være fremlagt en uge efter mødet.
Evt. aflysning af et møde vil blive bekendtgjort ved opslag på kirkekontoret. Møderne er offentlige.

Datoer for møder 2017:

onsdag d. 04. januar

onsdag d. 1. februar

onsdag d. 08. marts

onsdag d. 05. april

onsdag d. 17. maj

onsdag d. 14. juni

onsdag d. 09. august

onsdag d. 9. september

onsdag d. 11. oktober

onsdag d. 08. november

onsdag d. 06. december
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59