Navneændring

Henvendelse rettes til Kirkekontoret som har de fornødne formularer.

Kirkekontoret kan ligeledes oplyse, hvortil anmodning om navneændring skal rettes.
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59