Orglerne

Kirkens nye hovedorgel er bygget af P. G. Andersen og Bruhn.

Instrumentet blev bygget for at imødekomme kravene fra et væsentligt bredere (nyere og ældre) repertoire, end det er muligt at spille på Marcussen orglet.

Med dette orgel har kirken fået et alsidigt instrument, der med sine utallige klangmuligheder er et inspirerende redskab for organisten ved såvel gudstjenester som koncerter.

Orglet blev taget i brug påskedag 2002 og har 43 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal.
Marcussen orglet

Kirkens (og byens) ældste orgel er bygget i 1929 af Marcussen og Søn. Orgelets pneumatiske mekanik blev kort efter ibrugtagningen ganske umoderne, hvorfor instrumentet hurtigt blev meget omdiskuteret. Allerede i 1950'erne var der planer om enten at ombygge instrumentet eller at erstatte det med et nyt.
Orgelet besidder gode og eftehånden meget sjældne klanglige egenskaber, og ved restaureringen i 2000-2001 blev også Marcussen orglet restaureret og er således fuldt funktionsdygtigt.
Orglet har 34 stemmer (3 man. og ped.).

Kirkens nye (2002) hovedorgel er bygget af P.G. Andersen og Bruhn. Med dette orgel har kirken fået et alsidigt instrument, der med sine utallige klangmuligheder er et inspirerende redskab for organisten ved såvel gudstjenester som koncerter.
Orglet har 43 stemmer (3 man. og ped.).

 Udover de to større instrumenter har kirken et lille kisteorgel. Dette orgel bruges ved mindre gudstjenester og i kammermusikalske sammenhænge. 

Andersen og Bruhn orglet

Andersen og Bruhn orglet


Andersen og Bruhn orglet
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59