Prædikestolen

Prædikestolen på kirkens nordvæg var oprindeligt placeret i kirkens sydøstlige hjørne, men blev flyttet ved kirkens udvidelse i 1896.

Ved restaureringen i 2001 forblev prædikestolen uberørt. Dog blev den under lydhimlen tilført en forgyldt due, udført af Erik Heide, som en gave fra arkitekt og håndværkere.

Prædikestolens egentlige ophav er ukendt.
VOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59