Udvalg


Kirkeudvalg:

'Udvalget er kirkeværgens nærmeste foresatte og fører tilsyn med kirkens bygninger, udstyr og omgivelser, samt i et samarbejde med kirkeværgen , - af kirketjenerens arbejde.
Udvalget indkalder de enkelte udvalgs ønsker til det kommende års budget. Udarbejder forslag til budget foretager løbende budgetopfølgning:'

Udvalget består af:

 • Peter Guldager Mogensbjerg, formand
 • Birthe Marie Toft
 • Jens Peder Hallum-Olesen
 • Christian Bogh

Herudover deltager kordegnen som referent.

Kirkeværge Joanna Bornemann kan tilsiges ved behandling af relevante sager.  


Præstegårdsudvalg:

'Udvalget fører tilsyn med den til kirken hørende embedsbolig. Udvalget kan foretage mindre vedligeholdelsesarbejder og anskaffelser af redskaber og materialer til vedligeholdelse og drift inden for rammerne af budgettet for embedsboligen.'

Udvalget består af:

 • Joanna Bornemann, formand
 • Ellen Langelund
 • Mette Guldager Mogensbjerg

 


Informationsudvalg:

'Redaktionsudvalget er ansvarlig for, at der udsendes kirkeblad et givet antal gange årligt til de af menighedsrådet fastlagte terminer samt for udvikling og vedligeholdelse af kirkens hjemmeside.'

Udvalget består af:

 • Annie Graae, formand
 • Torben Mørup
 • Birthe Marie Toft
 • Christian Bogh

 Aktivitetsudvalg:

'Aktivitetsudvalget arrangerer og afholder menighedsrådets arrangementer i sognehuset, udflugter og andre arrangementer af folkelig, kulturel og social art.'

Udvalget består af:

 • Bodil Ohrt, formand
 • Mette Guldager Mogensbjerg 
 • Annie Graae
 • Joanna Bornemann
 • Ellen Langelund
 • Trine Villumsen

 


Valgbestyrelse:

Udvalget foretager løbende registrering af sognebåndsløsere ind og ud af sognet, - og forbereder kommende menighedsrådsvalg.

Udvalget består af:

 • Peter Guldager Mogensbjerg, formand
 • Birthe Marie Toft  
 • Torben MørupVOR FRELSERS KIRKE  ESBJERG  KIRKEGADE 24  6700 ESBJERG  TLF. 75 12 02 59